gratis eBook: Sneller naar de Toekomst

eBook Sneller naar de Toekomst

Blueconomy is initiatiefnemer van het eBook "Sneller naar de Toekomst - op weg naar een duurzame economie in 2050". In samenwerking met 15 personen uit het werkveld is verkend wat er nodig om halverwege deze eeuw naar een volledig duurzame economie te zijn overgeschakeld. Een inspirerend richtinggevend boek met de nodige kritische tegengeluiden.Link eBook

aq_block_7