Innoveren = Concurreren

hoe als overheid in te spelen op innovaties uit de maatschappij

Deze publicatie is opgesteld in opdracht van de afdeling Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de publicatie wordt ingegaan op het bereiken van duurzaam concurrentievoordeel voor Nederland door innovaties vanuit de maatschappij te omarmen en verder te brengen. In de publicatie worden voorbeelden uitgewerkt van de wijze waarop de overheid dergelijke innovaties kan faciliteren en ondersteunen.

aq_block_6