Economische analyse Deltaprogramma Zoetwater

/, Adviseren, economische effecten/Economische analyse Deltaprogramma Zoetwater
Economische analyse Deltaprogramma Zoetwater2018-08-01T11:34:36+00:00

Project Description

Blueconomy is gevraagd om in samenwerking met RWS, Deltares en de adviesbureaus Ecorys en Stratelligence, mee te denken over de wijze waarop het economische instrumentarium kan worden ingezet bij de beleidsafweging voor de (zoet)waterverdeling. In 2021 zal namelijk een deltabesluit worden genomen over hoe om te gaan bij de verdeling van water in tijden van droogte. Een maatschappelijke kosten-baten analyse zal deze besluitvorming ondersteunen.

Project Details