Business case Glastuinbouw

In samenwerking met LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Delfland is de business case opgesteld voor centrale zuivering van afvalwater van tuinderbedrijven dat belast is met gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 2016 hebben tuinders namelijk de plicht om dit water te zuiveringen, danwel hierover afspraken te maken met het Hoogheemraadschap. Blueconomy heeft in samenwerking met de betrokken partijen een organisatiemodel opgetuigd, keuzes gemaakt voor de zuiveringstechniek, de kostprijs berekend en de business case uitgewerkt.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Opstellen en doorrekenen Business Case
  • jaar:

    2015

Click & Share the Love