8 mirt onderzoek verstedelijking zuidvleugel

MIRT-onderzoek Verstedelijking Zuidvleugel

Het Rijk en de provincie Zuid-Holland initiëren een onderzoek met marktpartijen (beleggers, ontwikkelaars) en woningbouwverenigingen rondom de Verstedelijking in de Zuidvleugel. De bouwproductie blijft namelijk achter bij de latente vraag als gevolg van de economische crisis en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad stagneert. Het onderzoek is een voorloper in het kader van Vernieuwing van het MIRT, doordat met het gehele netwerk wordt gewerkt aan oplossingen.

 • Categories:

  Blueconomy
 • Rol Blueconomy:

  Procesarchitectuur en begeleiding (5 bijeenkomsten, ca. 100 stakeholders); opzetten en uitwerken van een co-productie in de vorm van een E-publicatie
 • Jaar:

  2014
 • Publicatie:

  Co-creatie document “Verstedelijking Zuidvleugel”

Click & Share the Love