Doceren en lezingen

We geven “les” op alle niveaus. We hebben lespakketten voor basisschoolkinderen (the “next generation”) over duurzame energie met leuke praktijkproeven. Voor organisaties hebben we in-house training over publiek-private samenwerking (pps) en verdienmodelleren en we geven gastcolleges aan de WUR, UTwente en Maastricht School of Management.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Onderwijs, gastcolleges, lezingen, publicaties, gastcollege
  • jaar:

    2015, 2014, 2012, 2010

Click & Share the Love