Financieel arrangement Hoge Zandgronden

In opdracht van de regionale overheden in Oost-Nederland en Zuid-Nederland hebben we de financiële afspraken uitgewerkt met betrekking tot de zoetwatervoorziening op de Hoge Zandgronden. Uit het Deltafonds is € 60 mln. beschikbaar gesteld voor cofinanciering van regionale maatregelen. Rondom de cofinanciering is een financieel arrangement gebouwd waarmee duidelijkheid is geschapen over onder andere: toekenning van middelen op projectniveau; de financiële stromen; rapportage en verantwoording en voortgangsoverleg. In samenwerking met bureau Wing.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Uitwerken financiele afspraken tussen partijen t.b.v. bestuursovereenkomst
  • jaar:

    2015

Click & Share the Love