5 verzelfstandiging clean tech delta

Verzelfstandiging Clean Tech Delta

Clean Tech Delta (CTD) is een publiek-privaat samenwerkingsverband in de regio Delft-Rotterdam rondom Clean Technology. CTD brengt marktpartijen en overheden bij elkaar om gezamenlijk business cases van de grond te trekken die individueel niet tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Hiervoor zijn fondsen opgericht en is een samenwerkingsstructuur ingericht.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Onderbouwing van een coƶperatie als organisatievorm en begeleiding van de implementatie en doorontwikkeling van het organisatiemodel.
  • Jaar:

    2013 - 2014

Click & Share the Love