1 duurzame brandstoffenvisie

Duurzame Brandstoffenvisie

Uit het SER-akkoord volgt dat marktpartijen en overheid gezamenlijk de CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050 uitwerken naar een visie over hoe hier te komen en een actieplan voor de “coalition of the willing”. Blueconomy is lid van het kernteam dat deze visie, te zamen met stakeholders, uitwerkt tot een gemeenschappelijke en duurzame brandstoffenvisie. De bouwstenen van adaptief programmeren vormen de methodologische ruggengraat van het proces en Blueconomy brengt de kennis op dit gebied in.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Toepassing werkwijze adaptief programmeren en procesbegeleiding
  • Jaar:

    2014

Click & Share the Love