7 adaptief programmeren gebiedsagendas

Adaptief programmeren gebiedsagenda’s

In opdracht van DG Gebieden en Projecten van het Ministerie van Infrastructuur is een pilot-studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de gebiedsagenda’s voor de Noordvleugel, Brabant en Oost, op adaptieve wijze in te richten. De proef was geslaagd en als vervolg hierop is het Ministerie nu bezig om adaptief programmeren een vast onderdeel van de MIRT-systematiek te laten uitmaken.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Methode ontwikkeling en toepassing in drie gebieden
  • Jaar:

    2013

Click & Share the Love