4 mirt onderzoek Brainport Eindhoven

MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven

Het Rijk en de regio tezamen willen werken aan de concurrentiekracht van de (grotere) regio Eindhoven. In samenwerking met BVR zijn meerdere aansprekende toekomstbeelden voor 2040 ontwikkeld. Blueconomy heeft de adaptieve strategie voor Eindhoven ontwikkeld, waarbij in stappen wordt toegewerkt naar een toekomst waarin Eindhoven een schaalsprong maakt, de Brainport City.

  • Categories:

    Blueconomy
  • Rol Blueconomy:

    Mee-ontwikkelen toekomstbeeld, systeemdenken in ontwerpende processen en ontwikkeling routekaart
  • Jaar:

    2014

Click & Share the Love