Gerlof Rienstra

Ruimtelijk-econoom, strateeg

Ik heb een brede belangstelling voor ruimtelijk-economische vraagstukken rondom stad, retail, bedrijventerreinen. Hiervoor heb ik gewerkt bij Ecorys als senior partner en daarvoor ruim 9 jaar als (senior) beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken. In die functies heb ik ruime ervaring opgedaan in beleidsvoorbereiding en –management op zowel Rijks-, regionaal als gemeentelijk niveau. Ik werk als meer dan 20 jaar op als projectleider en/of procesbegeleider bij beleidsonderzoek en beleidsprocessen in opdrachten van ministeries, provincies, regio’s en gemeenten.

Contact: gerlof.rienstra@blueconomy.nl 06 – 51 20 71 98

Studies: Sociale Geografie Rijksuniversiteit Groningen; Nederlands Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Overige werkzaamheden: Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies b.v.