Maartje Baede

Scenariobouw, trendwatcher, facilitator

Uitgebreide kennis van trends & ontwikkelingen in Nederland (diverse sectoren, o.a. stedelijke vernieuwing, duurzaamheid, (sociaal) wonen, gemeenten en het sociaal domein, consumententrends, gezondheidszorg, (nieuwe) werken). Ervaren in scenarioplanning (zowel ontwikkeling van scenario’s als strategie-ontwikkeling m.b.v. scenario’s). Ervaren facilitator van workshops (o.a. trendworkshops en scenarioworkshops), trainingen en presentaties (vakinhoudelijk aansluitend bij actualiteit). Tevens geef ik colleges op het gebied van trends, scenario’s en toekomstdenken voor het Hoger Onderwijs

Contact: maartje.baede@blueconomy.nl 06-42986153

Studie: Master of Science, Technische Innovatiewetenschappen (TU Eindhoven), afgestudeerd op Omgevingspsychologie (ir.)

Overige: Nima B, NLP, Creatief Denken

Nevenfunctie: Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie.