Blueconomy

AANJAGERS VAN DE NIEUWE, SCHONE ECONOMIE

WIJ ZIJN ACTIEF IN DE VOLGENDE DOMEINEN

DUURZAME MOBILITEIT

DUURZAME ENERGIE

WATERMANAGEMENT

DUURZAAM BOUWEN

ONZE VISIE

De overgang naar een nieuwe, schone economie vraagt om systeemintegratie en systeeminnovatie. Nieuwe waardeketens moeten worden opgebouwd met (deels) nieuwe bedrijven en verdienmodellen. Blueconomy brengt deze partijen bij elkaar zodat haalbare business cases ontstaan en gerealiseerd worden.

SYSTEEMINTEGRATIE EN SYSTEEMINNOVATIE

WAT WE DOEN

We ontwikkelen innovatieve duurzame projecten en adviseren overheden en bedrijven bij transitievraagstukken.

DEVELOPMENT

Blueconomy ontwikkelt uw duurzame innovatieproject. Wij brengen de partijen in de waardeketen bij elkaar die dit kunnen realiseren. Geen zoveelste haalbaarheidsstudie, maar een concreet voorstel vanuit de markt. Wij zijn een onafhankelijke project developer.

CONSULTANCY

Blueconomy adviseert overheden en bedrijven bij de transitie naar de nieuwe, schone economie. Complexe vraagstukken omgeven met veel onzekerheden op de lange termijn, vertalen wij naar een duidelijke low-regret benadering voor de korte termijn.

Meer over onze development activiteiten
Meer over onze consultancy activiteiten

WAT WE DOEN

We ontwikkelen innovatieve duurzame projecten en adviseren overheden en bedrijven bij transitievraagstukken.

DEVELOPMENT

Blueconomy ontwikkelt uw duurzame innovatieproject. Wij brengen de partijen in de waardeketen bij elkaar die dit kunnen realiseren. Geen zoveelste haalbaarheidsstudie, maar een concreet voorstel vanuit de markt. Wij zijn een onafhankelijke project developer.

Meer over onze development activiteiten

CONSULTANCY

Blueconomy adviseert overheden en bedrijven bij de transitie naar de nieuwe, schone economie. Complexe vraagstukken omgeven met veel onzekerheden op de lange termijn, vertalen wij naar een duidelijke low-regret benadering voor de korte termijn.

Meer over onze consultancy activiteiten

PROJECTEN

een selectie van onze projecten

Meer projecten

ONZE MISSIE

Blue staat voor nieuw, fris en schoon. Onze missie is een toekomst op basis van een nieuwe, schone economie. De vraagt om een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, van dierlijke naar plantaardige eiwitten, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.

PUBLICATIES

Innoveren = Concurreren

Hoe duurzaam concurrentievoordeel te behalen

Massa = Kassa

Hoe de massamarkt voor eco-innovaties op gang te brengen.

Kapitaal = Cruciaal

Hoe groeikapitaal te mobiliseren voor eco-innovaties

Bundel: innoveren voor de nieuwe, schone economie

In deze publicatie zijn Innoveren = Concurreren, Massa = Kassa en Kapitaal = Cruciaal gebundeld en ge-update.

Sneller naar de Toekomst. Op weg naar een duurzame economie in 2050.

Deze publicaties bestaat uit bijdragen van 13 auteurs. Samengesteld en ingeleid door Blueconomy.

Business Concept Energy Storage Company

Stapeling van business cases logistiek en energie

OVER ONS

Blue World

Founder Teun Morselt: “We zijn onderdeel van een groot netwerk van bedrijven in duurzame economie. Voor de domeinen waarin wij actief zijn, spreken we de belangrijkste spelers in de waardeketen veelvuldig. Deze bedrijven brengen we bij elkaar rondom een concrete innovatie of project en samen maken me mogelijk wat eerst niet haalbaar leek.
Ik ben Blueconomy gestart met de insteek om wél te willen samenwerken, maar niet met mensen op de loonlijst. De nieuwe economie dus. Voor ieder project brengen we het team op de been met de juiste expertise. Dat geeft enorm veel positieve energie en levert de beste resultaten. Deze wisselende, succesvolle coalities noemen we de Blue World.”

TEUN MORSELT
TEUN MORSELTIngenieur, bedrijfskundige, technology-scout, business developer
Telefoon
In 2007 ben ik gestart met Blueconomy met als doel om duurzaamheid op een zakelijke wijze aan te pakken. Ik ontwikkel duurzame innovatieprojecten, waar bedrijven uit de gehele waardeketen bij betrokken zijn. Een mooi compliment dat ik kreeg: “snapt de techniek, maakt de business case”.

Voor Blueconomy heb ik gewerkt als ingenieur bij Iwaco (Royal Haskoning) als transport econoom bij Ecorys en was ik een van de oprichters van RebelGroup Rotterdam. Recentelijk heb ik gewerkt als senior business developer bij Invest-NL, onze nationale impact investor.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 20 13 50 11
E-mail: teun@blueconomy.nl

Opleidingen:

London School of Economics – Strategic Decision Making Course

Wageningen University – Environmental Economics (Ir./MSc.)

Haarlem Business School – Business Studies

SJUUL VAN DEN BIJGAART
SJUUL VAN DEN BIJGAARTProject developer
Telefoon
Ik ga aan de slag met innovatieve bedrijven met duurzame ambities. Ik help innovatieve technologieën op het gebied van bijv. duurzame energie, duurzame mobiliteit en kringlooplandbouw aan elkaar verknopen tot een haalbaar business concept.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 23 76 11 32
E-mail: sjuul@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Sustainable Business and Innovation

NATASJA BRANDS
NATASJA BRANDSDuurzaam bouwen, ontwerper
Telefoon
Ik heb een achtergrond in bouwkunde en architectuur. Ik ben ontwerper, en dat komt bij Blueconomy goed van pas, als duurzame projecten letterlijk vorm moeten krijgen. Het gaat om landschappelijk inrichting, dimensionering en vormgeving. Daarmee wordt voor een ieder zichtbaar hoe een plan er uit komt te zien, als het gerealiseerd wordt.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 51 61 35 29
E-mail: natasja@blueconomy.nl

Studies: Bouwkunde en Architectuur TU Eindhoven (ir./MSc/)

Overige werkzaamheden: Zelfstandig architect, Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie. Jong geleerd is oud gedaan.

MAARTJE BAEDE
MAARTJE BAEDETrendwatcher, technology scout
Telefoon
Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en in beeld brengen van trends & ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast ben ik ervaren met het faciliteren van workshops en het geven trainingen en presentaties. Tevens geef ik colleges op het gebied van trends, scenario’s en toekomstdenken voor het Hoger Onderwijs.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 42 98 61 53
E-mail: maartje@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Technische Innovatiewetenschappen (TU Eindhoven, ir.)

Overige: Nima B, NLP, Creatief Denken

Nevenfunctie: Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie.

CONTACT

U kunt gemakkelijk contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

  KOFFIE IN BLAUW

  Blueconomy is vaak te vinden in Blauw 073, een professionele en gezellige kantooromgeving waar het prima werken is en een goede plek is om af te spreken. 

  CONTACT INFORMATIE

  POSTADRES

  Korte Steigerstraat 10
  5301 CE Zaltbommel