Blueconomy

AANJAGERS VAN DE NIEUWE SCHONE ECONOMIE

BUSINESS DEVELOPERS AND CONSULTANTS

DUURZAME MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME ENERGIE

LANDELIJK GEBIED EN GEBOUWDE OMGEVING

WATER EN NATUUR

IN HET KORT

Blue staat voor innovatief, modern en clean. Blueconomy ontwikkelt duurzame oplossingen voor mobiliteit, energie en (gebouwde) omgeving. Op basis van een analyse van de waardeketens van de toekomst gaan we na welke innovaties, producten of diensten nog ontbreken. Vervolgens bedenken we een oplossing en gaan hiermee aan de slag, voor onze opdrachtgevers, met onze partners of gewoon zelf.

WAARDEKETENS VAN DE TOEKOMST

WAT WE DOEN

We ontwikkelen duurzame oplossingen voor mobiliteit, energie en (gebouwde) omgeving

BUSINESS DEVELOPMENT

Blueconomy ontwikkelt business concepten en oplossingen voor externe opdrachtgevers of op eigen initiatief.

CONSULTANCY

Blueconomy adviseert overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden met financieel-economische en technische kennis.

Meer over business development
Meer over consultancy

WAT WE DOEN

We ontwikkelen duurzame oplossingen voor mobiliteit, energie en (gebouwde) omgeving.

BUSINESS DEVELOPMENT

Blueconomy ontwikkelt business concepten en oplossingen voor externe opdrachtgevers of op eigen initiatief.

Business development

CONSULTANCY

Blueconomy adviseert overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden met financieel-economische en technische kennis.

Consultancy

PUBLICATIES

Innoveren = Concurreren

Hoe duurzaam concurrentievoordeel te behalen

Massa = Kassa

Hoe de massamarkt voor eco-innovaties op gang te brengen.

Kapitaal = Cruciaal

Hoe groeikapitaal te mobiliseren voor eco-innovaties

Bundel: innoveren voor de nieuwe, schone economie

In deze publicatie zijn Innoveren = Concurreren, Massa = Kassa en Kapitaal = Cruciaal gebundeld en ge-update.

Sneller naar de Toekomst. Op weg naar een duurzame economie in 2050.

Deze publicaties bestaat uit bijdragen van 13 auteurs. Samengesteld en ingeleid door Blueconomy.

Investeringsversneller

Aardgasvrije wijken

OVER ONS

Blue World

Founder Teun Morselt: “We zijn onderdeel van een groot netwerk van bedrijven in de duurzame economie. Wij spreken relevante en innovatieve bedrijven veelvuldig en brengen deze en de betrokken overheden bij elkaar en samen maken we mogelijk wat eerst niet haalbaar leek.
Ik ben Blueconomy gestart met de insteek om wél te willen samenwerken, maar niet met mensen op de loonlijst. De nieuwe economie dus. Voor ieder project brengen we het team op de been met de juiste expertise. Dat geeft enorm veel positieve energie en levert de beste resultaten. Deze wisselende, succesvolle coalities noemen we de Blue World.”

TEUN MORSELT
TEUN MORSELTIngenieur, bedrijfskundige, technologyscout, business developer
Telefoon
In 2007 ben ik gestart met Blueconomy met als doel om duurzaamheid op een zakelijke wijze aan te pakken. Ik ontwikkel duurzame innovatieprojecten, waar bedrijven uit de gehele waardeketen bij betrokken zijn. Een mooi compliment dat ik kreeg: “snapt de techniek, maakt de business case”.

Voor Blueconomy heb ik gewerkt als ingenieur bij Iwaco (Royal Haskoning) als transport econoom bij Ecorys en was ik een van de oprichters van RebelGroup Rotterdam. Recentelijk heb ik ad interim gewerkt als senior business developer bij Invest-NL.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 20 13 50 11
E-mail: teun@blueconomy.nl

Opleidingen:

London School of Economics – Strategic Decision Making Course

Wageningen University – Environmental Economics (Ir./MSc.)

Haarlem Business School – Small Business

SJUUL VAN DEN BIJGAART
SJUUL VAN DEN BIJGAARTBusiness developer
Telefoon
Ik ga aan de slag met innovatieve bedrijven met duurzame ambities. Ik help innovatieve technologieën op het gebied van bijv. duurzame energie, duurzame mobiliteit en kringlooplandbouw aan elkaar verknopen tot een haalbaar business concept.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 23 76 11 32
E-mail: sjuul@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Sustainable Business and Innovation

NATASJA BRANDS
NATASJA BRANDSOntwerper
Telefoon
Ik heb een achtergrond in bouwkunde en architectuur. Ik ben ontwerper, en dat komt bij Blueconomy goed van pas, als duurzame projecten letterlijk vorm moeten krijgen. Het gaat om landschappelijk inrichting, dimensionering en vormgeving. Daarmee wordt voor een ieder zichtbaar hoe een plan er uit komt te zien, als het gerealiseerd wordt.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 51 61 35 29
E-mail: natasja@blueconomy.nl

Studies: Bouwkunde en Architectuur TU Eindhoven (ir./MSc/)

Overige werkzaamheden: Zelfstandig architect, Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie. Jong geleerd is oud gedaan.

MAARTJE BAEDE
MAARTJE BAEDETrendwatcher
Telefoon
Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en in beeld brengen van trends & ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast ben ik ervaren met het faciliteren van workshops en het geven trainingen en presentaties. Tevens geef ik colleges op het gebied van trends, scenario’s en toekomstdenken voor het Hoger Onderwijs.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 42 98 61 53
E-mail: maartje@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Technische Innovatiewetenschappen (TU Eindhoven, ir.)

Overige: Nima B, NLP, Creatief Denken

Nevenfunctie: Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie.

CONTACT

U kunt gemakkelijk contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

    CONTACT INFORMATIE