Blueconomy

AANJAGERS VAN DE NIEUWE, SCHONE ECONOMIE

WIJ ZIJN ACTIEF IN DE VOLGENDE DOMEINEN

DUURZAME MOBILITEIT

DUURZAME ENERGIE

WATERMANAGEMENT

CIRCULAIR

SMART CITIES

ONZE MISSIE

Blue staat voor nieuw, fris en schoon. Onze missie is een toekomst met een nieuwe, schone economie.
Dat vraagt om een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, van dierlijke naar plantaardige eiwitten, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.

WAT WE DOEN

Wij zijn aanjagers van de nieuwe, schone economie. We adviseren overheden en bedrijven bij duurzame transitievraagstukken en begeleiden duurzame innovatietrajecten.

INNOVEREN

Blueconomy is Innovation Broker. Wij helpen private en publieke partijen samenwerken rondom innovaties. We denken als een ondernemer en spreken de taal van de overheid en daarmee brengen we beide partijen bij elkaar.

INVESTEREN

Blueconomy investeert in vernieuwende bedrijven en startups die zich richten op duurzaamheid en green tech. Zo steunen we de “opkomende orde” in de overgang naar een nieuwe, schone economie en blijven we aangehaakt bij de laatste ontwikkelingen.

ADVISEREN

Blueconomy adviseert overheden en bedrijven bij de transitie naar de nieuwe, schone economie. Complexe vraagstukken omgeven met veel onzekerheden op de lange termijn, vertalen wij naar een duidelijke low-regret benadering voor de korte termijn.

Meer over Innoveren
Meer over Investeren
Meer over Adviseren

WAT WE DOEN

Wij zijn aanjagers van de nieuwe, schone economie. We adviseren overheden en bedrijven bij duurzame transitievraagstukken en begeleiden duurzame innovatietrajecten.

INNOVEREN

Blueconomy is Innovation Broker. Wij helpen private en publieke partijen samenwerken rondom innovaties. We denken als een ondernemer en spreken de taal van de overheid en daarmee brengen we beide partijen bij elkaar.

Meer over Innoveren

INVESTEREN

Blueconomy investeert in vernieuwende bedrijven en startups die zich richten op duurzaamheid en green tech. Zo steunen we de “opkomende orde” in de overgang naar een nieuwe, schone economie en blijven we aangehaakt bij de laatste ontwikkelingen.

Meer over Investeren

ADVISEREN

Blueconomy adviseert overheden en bedrijven bij de transitie naar de nieuwe, schone economie. Complexe vraagstukken omgeven met veel onzekerheden op de lange termijn, vertalen wij naar een duidelijke low-regret benadering voor de korte termijn.

Meer over Adviseren

ONZE VISIE

Wij geloven dat (radicale) systeeminnovatie benodigd is om onze missie richting een nieuwe, schone economie te bereiken. Dat vraagt nieuwe technologie, nieuwe netwerken en nieuwe waardeketens en business modellen.

PUBLICATIES

Innoveren = Concurreren

Hoe duurzaam concurrentievoordeel te behalen

Massa = Kassa

Hoe de massamarkt voor eco-innovaties op gang te brengen.

Kapitaal = Cruciaal

Hoe groeikapitaal te mobiliseren voor eco-innovaties

Bundel: innoveren voor de nieuwe, schone economie

In deze publicatie zijn Innoveren = Concurreren, Massa = Kassa en Kapitaal = Cruciaal gebundeld en ge-update.

Sneller naar de Toekomst. Op weg naar een duurzame economie in 2050.

Deze publicaties bestaat uit bijdragen van 13 auteurs. Samengesteld en ingeleid door Blueconomy.

Business Concept Energy Storage Company

Stapeling van business cases logistiek en energie

Verdienmodelleren. Aan de slag met aardgasvrije wijken.

Met de methode Verdienmodelleren helpt Blueconomy je aan de slag te gaan met nieuwe verdienmodellen voor aardgasvrije wijken.

Verdienmodelleren. Aan de slag met gebiedsontwikkeling

Met de methode Verdienmodelleren helpt Blueconomy je aan de slag te gaan met nieuwe verdienmodellen bij gebiedsontwikkeling en landschappen

(semi)wetenschappelijke artikelen en essays

OVER ONS

Blue World

Founder Teun Morselt: “Ik ben Blueconomy gestart met de insteek om wél te willen samenwerken, maar niet met mensen op de loonlijst. De nieuwe economie dus. Dat geeft me de mogelijkheid om voor iedere opdracht de persoon of organisatie te zoeken die hiervoor het meest geschikt is en niet eerst “de eigen mensen” aan het werk te zetten. Bij elke opdracht ben ik zelf betrokken omdat ik geen doorgeefluik wil zijn.
Er zijn wel een aantal personen en organisaties met wie ik zo graag en vaak samenwerk dat we bijna weer kunnen spreken van een organisatie, alleen dan niet in de klassieke zin van het woord.”

TEUN MORSELT
TEUN MORSELTIngenieur, bedrijfskundige, investeerder, ondernemer
Telefoon
In 2007 ben ik gestart met Blueconomy met als doel om duurzaamheid op een zakelijke wijze aan te pakken. Bij Blueconomy ben ik innovation broker. Ik begeleid publieke en private partijen in de samenwerking rondom innovaties. Ik snap de techniek en maak de business case.
Voor Blueconomy heb ik gewerkt bij Iwaco (Royal Haskoning), Ecorys en RebelGroup

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 20 13 50 11
E-mail: teun.morselt@blueconomy.nl

Opleidingen:

London School of Economics – Strategic Decision Making Course

Wageningen University – Environmental Economics (Ir./MSc.)

Haarlem Business School – Business Studies

GERLOF RIENSTRA
GERLOF RIENSTRARuimtelijk-econoom, strateeg
Telefoon
Mijn specialiteit is om de economische effecten van innovaties en projecten in beeld te brengen. Structurele en tijdelijke effecten van bijvoorbeeld ruimtelijk-economische vraagstukken zijn voor stakeholders vaak een belangrijkere factor in het besluitvormingsproces. Die effecten bereken ik met gevalideerde modellen.
Hiervoor heb ik gewerkt bij Ecorys als senior partner en daarvoor ruim 9 jaar als (senior) beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 51 20 71 98
E-mail: gerlof.rienstra@blueconomy.nl

Studies: Sociale Geografie Rijksuniversiteit Groningen; Nederlands Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Overige werkzaamheden: Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies b.v.

NATASJA BRANDS
NATASJA BRANDSDuurzaam bouwen, ontwerper
Telefoon
Ik heb een achtergrond in bouwkunde en architectuur. Binnen Blueconomy richt ik me onder andere op de onderwerpen Stad van de toekomst, Duurzaam bouwen en Verstedelijking. Mijn drijfveren zijn: vernieuwen en verduurzamen. Waarschijnlijk door mijn ontwerpersachtergrond hou ik er van om ideeën te visualiseren en daardoor ingewikkelde zaken beeldend te maken.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 51 61 35 29
E-mail: natasja.brands@blueconomy.nl

Studies: Bouwkunde en Architectuur TU Eindhoven (ir.)

Overige werkzaamheden: Zelfstandig architect, Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie. Jong geleerd is oud gedaan.

MAARTJE BAEDE
MAARTJE BAEDEScenariobouw, trendwatcher, facilitator
Telefoon
Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en in beeld brengen van trends & ontwikkelingen in Nederland. Ik heb veel ervaring met scenario-planning (zowel ontwikkeling van scenario’s als strategie-ontwikkeling m.b.v. scenario’s). Daarnaast ben ik ervaren met het faciliteren van workshops en het geven trainingen en presentaties. Tevens geef ik colleges op het gebied van trends, scenario’s en toekomstdenken voor het Hoger Onderwijs.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 42 98 61 53
E-mail: maartje.baede@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Technische Innovatiewetenschappen (TU Eindhoven, ir.)

Overige: Nima B, NLP, Creatief Denken

Nevenfunctie: Solarkids. Ik geef workshops aan kinderen op de basisschool over duurzame energie.

SJUUL VAN DEN BIJGAART
SJUUL VAN DEN BIJGAARTDuurzame ontwikkelaar
Telefoon
Ik ga aan de slag voor innovatieve pioniers met een uitgesproken duurzame doelstelling. Ik vertaal hoge ambities naar innovatieve business modellen en we gaan samen op zoek naar de passende strategie om stap voor stap deze doelstellingen te bereiken.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 – 23 76 11 32
E-mail: sjuul.van.den.bijgaart@blueconomy.nl

Studies: Master of Science, Sustainable Business and Innovation

CONTACT

U kunt gemakkelijk contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

KOFFIE IN BLAUW

Blueconomy is vaak te vinden in Blauw 073, een professionele en gezellige kantooromgeving waar het prima werken is en een goede plek is om af te spreken. 

CONTACT INFORMATIE

POSTADRES

Korte Steigerstraat 10
5301 CE Zaltbommel