ADVISEREN

Hoe verbind je de lange termijn aan de korte termijn? Hoe kun je een adaptief werkwijze ontwikkelen die recht doet aan de onzekerheden waarmee onze maatschappij omgeven is? Hoe nemen we de juiste investeringsbeslissingen, gegeven deze onzekerheid?

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met advies over:

 • Visie en strategievorming
 • Transitiemanagement
 • Concurrentiekracht ontwikkeling
 • Groene-groei strategieën
 • Investeringsanalyse
 • Business cases
 • Risico-analyses
 • Maatschappelijke kosten-baten analyses
 • Economische effecten van beleid en projecten
 • Visieontwikkeling
 • Scenario- en trendstudies
 • Onzekerheidsanalyse
 • Toekomstverkenningen en scenariostudies
 • Opstellen adaptief programma en roadmaps
 • Opzetten van transitiemonitoringsysteem
 • In beeld brengen van de structurele en tijdelijke economische effecten van een project of innovatie
 • Doorrekenen wat de verwachte effecten op de werkgelegenheid zijn.
 • Complexe problemen begrijpelijk maken, oplossingsrichtingen overtuigend presenteren met beelden en visualisaties

CONTACT OPNEMEN OVER ADVISEREN

Interesse in onze adviesactiviteiten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

CONTACT INFORMATIE

POSTADRES

Korte Steigerstraat 10
5301 CE Zaltbommel