CONSULTANCY

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig concept? Hoe verbind je de lange termijn aan de korte termijn? Welke technische oplossingen zijn beschikbaar en welke innovaties komen er aan? Wat is een goede business case en haalbare route?

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met advies:

FINANCIEEL-

ECONOMISCH

 • Investeringsanalyse
 • Business cases
 • Risico-analyses
 • Maatschappelijke kosten-baten analyses
 • Economische effecten van beleid en projecten

STRATEGIE

ONTWIKKELING

 • Visie en strategievorming
 • Transitiemanagement
 • Concurrentiekracht ontwikkeling en groene groei

PUBLIEK PRIVATE

SAMENWERKING

 • Structureren PPS
 • Marktscan en stakeholderanalyse
 • Opzetten samenwerkingsverbanden

TECHNOLOGY

SCOUTING

 • Onderzoek naar haalbare en betaalbare technologie
 • Technologische Innovatiesysteem analyse
 • Innovatieplannen en programma’s

ADAPTIEF PROGRAMMEREN

 • Visieontwikkeling
 • Scenario- en trendstudies
 • Onzekerheidsanalyse
 • Toekomstverkenningen en scenariostudies
 • Opstellen adaptief programma en roadmaps
 • Opzetten van transitiemonitoringsysteem

STORYLINES EN VISUALISATIE

 • Complexe problemen begrijpelijk maken, oplossingsrichtingen overtuigend presenteren met tekst, beelden en visualisaties

CONTACT OPNEMEN

Interesse in onze activiteiten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel (0031) (0)6 201 35 011