CONCEPT DEVELOPMENT

We ontwikkelen duurzame oplossingen op het gebied van mobiliteit, energie en (gebouwde) omgeving. Dat doen we  samen met partners, voor externe opdrachtgevers of voor onszelf.

 

ANALYSEREN

We analyseren de waardeketens van de toekomst.

CONCEPTUALISEREN

We zoeken de ontbrekende schakels in de waardeketen en ontwikkelen een business concept dat hieraan invulling geeft.

VERDIENMODELLEREN

Met onze zelf ontwikkelde methode van Verdienmodelleren werken we het business concept uit tot een financieel haalbaar plan.

STAKEHOLDER-

MANAGEMENT

We brengen de benodigde partijen in de keten bij elkaar en zetten een goed proces op voor samenwerking.

FINANCIERING

We organiseren de financiering, kennen zowel de publieke bronnen als de weg naar privaat kapitaal.

REALISATIE

We begeleiden de uitvoering of starten zelf een bedrijf dat de oplossing ter uitvoering neemt.

USE CASES

Multi charging

Multi charging

Uit onze analyse bleek dat de netcapaciteit van elektriciteit het komende decennium hét grote knelpunt gaat vormen in de energietransitie. We zijn daarom op zoek gegaan naar oplossingen die de bestaande capaciteit beter verdelen. Het bleek namelijk dat er in veel gevallen capaciteit onbenut blijft of slecht verdeeld is, omdat een bedrijf het gebruiksrecht van (een deel van) de capaciteit heeft, maar deze in de praktijk lang niet opgebruikt. Om onze energiedoelstellingen te halen en onnodige maatschappelijke kosten in uitbreiding van infrastructuur te voorkomen, moeten we meer intelligentie gebruiken bij de verdeling en toewijzing van beperkte netcapaciteit.

In onze zoektocht naar oplossingen zijn we gaan partneren met NL Charge. Deze partij beschikt over de kennis en technologie om de netcapaciteit voor bedrijfsvoering en laadinfrastructuur optimaal te gebruiken. Dit doen ze door nagenoeg zonder verliezen elektriciteit te verdelen over de werkplaats, kantoren en laadinfrastructuur, waaronder DC-laden (snelladen) en AC-laden, met behoud van de benodigde powerquality. Bovendien kan ook de (eigen) opwek uit bijv. zon probleemloos worden geïntegreerd waardoor een verzwaring van de aansluiting mogelijk uit kan blijven en veel kosten kunnen worden bespaard (zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk).

Mobiliteitsplatform SET

Mobiliteitsplatform SET

Uit onze analyse bleek dat veel taxi’s in Nederland goed bezet heen rijden, maar leeg terugrijden. Dat moet slimmer kunnen dachten we. Als (bijv.) een taxi naar zijn bestemming rijdt, en daar ritten gepusht krijgt die in de buurt van zijn vertrekpunt liggen, kunnen een hoop “lege” kilometers worden vermeden. Daarmee wordt flink bespaard op de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Daarom hebben we geïnvesteerd in de startup “Snel een Taxi”, die een landelijke dekking heeft (vrij bijzonder!) en m.b.v. Machine Learning taxibedrijven en – chauffeurs de gelegenheid geeft om een terugrit te aanvaarden. Na enkele jaren van buffelen (startup = afzien!) is Snel een Taxi nu een succesvolle en opkomende speler in de taximarkt. Onze rol is die van aandeelhouder, supporter, mentor en klankbord voor het management.

Energie in Huis

Energie in Huis

Uit onze analyse bleek dat het tempo waarin de gebouwde omgeving wordt verduurzaamd veel te laag ligt om zelfs maar in de buurt van de doelstellingen te komen (aardgasvrij). Nadere analyse leerde dat de huidige werkwijze, van huis voor huis, meest met lokale installateurs, niet de oplossing is voor dit probleem.

Daarom hebben we in 2017 geïnvesteerd in Energie in Huis. Dit bedrijf werkt op landelijke schaal, met een groot netwerk van (lokale) installateurs maar kan grote projecten aannemen en in de front- en backoffice echt schaal maken bij de aanleg van zonnepanelen en (hybride) warmtepompen. Inmiddels zijn ook grotere partijen overtuigd van deze aanpak, want in 2019 is Energie in Huis een commerciële samenwerking aangegaan met Eneco, om nog meer impact te maken. Deze samenwerking is uitgebouwd en heeft geleid tot een totale overname van Energie in Huis door Eneco in 2022. Met deze exit voor Blueconomy is dit avontuur met een goed gevoel afgesloten.

Energy Storage Company

Energy Storage Company

Uit onze analyse bleek dat energieopslag in de vorm van batterijen één van de belangrijkste ontbrekende schakels is in het toekomstige energiesysteem. Door opslagcapaciteit modulair op te bouwen en transporteerbaar te maken, bleek bovendien invulling te kunnen worden gegeven aan de behoefte aan flexibiliteit. Stroomoverschotten kunnen tijdelijk worden opgeslagen en worden gebracht naar plekken waar dit nodig is, zoals festivals, bouwplaatsen en voor binnenvaartschepen met een elektrische aandrijflijn. De opslag van elektriciteit in batterijen en de daarmee gewonnen flexibiliteit in het energiesysteem vertegenwoordigen een financiële waarde.

Op verzoek van Connekt heeft Blueconomy het business concept rondom Containerized Energy Storage uitgewerkt tot een coherente business propositie, waar bedrijven doorheen de gehele waardeketen op samenwerken.

CONTACT

Interesse in onze concept development activiteiten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.