Innoveren = Concurreren. Hoe als overheid in te spelen op innovaties uit de maatschappij.

Inhoudsopgave:

1. DUURZAAM CONCURRENTIEVOORDEEL en de rol van innovatie hierin

2. ONDERSTEUNING VAN INNOVATIES DOOR DE OVERHEID, inspelen op een continue stroom vanuit de maatschappij

3. ADAPTIEF SAMENWERKEN met andere overheden en bedrijfsleven

4. PRAKTIJKCASUS rondom Energie en Water

neem contact met ons op als u interesse heeft in deze publicatie, info@blueconomy.nl