INNOVEREN

Blueconomy begeleidt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun inventie of innovatie, en ondersteunt overheden bij het stimuleren van innovatie. Met onze werkzaamheden knopen we publiek en privaat aan elkaar.

VOOR INNOVATORS

 • Omwerken van uw ideeën en inventies naar overtuigende en pakkende verhaallijnen, presentaties en pitches
 • Ontwikkelen van een heldere (innovatie)strategie en bijbehorend plan
 • Gezamenlijke ontwikkelen van een verdienmodel

Ons product: een pakkende pitchdeck

 • Vanuit een heldere strategie en verdienmodel, een doorvertaling maken naar resources, financieringsbehoefte en investeringsvoorstel (voor intern of externe doeleinden)
 • Contacten leggen met informal investors en venture capitalists uit het netwerk van Blueconomy en daarbuiten
 • Documentatie op orde maken voor externe financiers en gesprekken voorbereiden en/of leiden

Ons product: financieringsscan en -plan

 • In contact brengen met de juiste samenwerkingspartners om uw idee of inventie verder te brengen
 • Aansluiting vinden bij de relevante overheden (nationaal of decentraal)
 • Meedenken en -werken om (toekomstige) gebruikers te betrekken in het innovatieproces
 • Contacten leggen met de relevante afdelingen en personen van universiteiten en kennisinstellingen

Ons product: een innovatie-ecosysteem scan

VOOR OVERHEDEN

 • Optuigen van een effectieve mix van normerend/regulerend beleid, flankerend beleid, innovatiebeleid en fiscaal beleid
 • Omzetten van innovatiedoelen en -beleid naar effectieve instrumenten, zoals subsidieregelingen, garantieregelingen of revolverende fondsen

Ons product: Een instrument dat aansluiting heeft bij andere instrumenten en beleid

 • Opzetten van platforms van bedrijven in een bepaalde sector of vakgebied
 • Opstellen van green deals en/of convenanten tussen betrokken partijen
 • Publiek-private samenwerking vormgeven

Ons resultaat: een lopende samenwerking

 • Opstellen van een procesarchitectuur
 • Procesbegeleiding, aansporen alle betrokkenen en bewaken deadlines en deliverables

Ons resultaat: een doordacht proces

 • In beeld brengen van de structurele en tijdelijke economische effecten van een innovatie
 • Doorrekenen wat de verwachte effecten op de werkgelegenheid zijn.

PARTNERS

Blueconomy werkt met de volgende partijen samen

TOPSECTOREN

Blueconomy werkt voor en met diverse topsectoren samen, zoals de Topsector Logistiek en de Topsector Energie. Wij werken in opdracht van de topsectoren aan het aanscherpen van nieuwe business concepten en het organiseren van hackathons en werkplaatsen om bedrijven en overheden rondom new business te verenigen.

RVO

RVO.nl is de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland. Blueconomy werkt samen met RVO bij het zoeken naar passende financieringsregelingen voor innovators.

EBOOKS INNOVEREN

innoveren = concurreren

Hoe als overheid in te spelen op innovaties uit de maatschappij.

massa = kassa

Hoe de massamarkt voor eco-innovaties en green tech op gang te brengen.

sneller naar de toekomst

CONTACT OPNEMEN OVER INNOVEREN

Interesse in onze innovatie-activiteiten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

CONTACT INFORMATIE

POSTADRES

Korte Steigerstraat 10
5301 CE Zaltbommel