Project omschrijving

Op verzoek van het Havenbedrijf heeft Blueconomy, in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf en stakeholders, een adaptief programma Schone Scheepvaart ontwikkeld. Het programma sloot aan bij de ambities en doelstelling van Groningen Seaports op de termijn van 2030. Er zijn in meerdere categorieën en in samenspraak met stakeholders in en om de haven, maatregelen geïnventariseerd om aan deze ambities invulling te geven.

Opdrachtgever(s): Groningen Seaports