Project omschrijving

In opdracht van DG Gebieden en Projecten van het Ministerie van Infrastructuur is een pilot-studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de gebiedsagenda’s voor de Noordvleugel, Brabant en Oost, op adaptieve wijze in te richten. De proef was geslaagd en als vervolg hierop is het Ministerie nu bezig om adaptief programmeren een vast onderdeel van de MIRT-systematiek te laten uitmaken.

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu