Project omschrijving

Mooi beeld van hoogwaterafvoer bij Den Bosch na veldbezoek gisteren. Waren benieuwd hoe het gesteld is in het gebied na de alle neerslag van de afgelopen dagen… @Blueconomy gaat, samen met @Stratelligence, in opdracht van @waterschap Aa en Maas, een studie uitvoeren naar de lange termijn effecten van klimaatverandering op de hoogwaterafvoer bij ’s-Hertogenbosch, daarbij rekening houdend met de afvoeren op de Maas en bovenstroomse kanalen, en met andere doelen in het gebied zoals droogtebestrijding, ecologie, verstedelijking en energietransitie. Doel is een adaptieve strategie ontwikkelen die de waterschappen, provincies en gemeenten houvast geeft bij het opstellen van een robuust plan voor de lange termijn en te voorkomen dat spijtinvesteringen worden gedaan.