Project omschrijving

Blueconomy start voor de gemeente Amersfoort de Amersfoortse Waterstof Samenwerking op (AWS). De AWS is een publiek-private samenwerking van partijen die kansen zien voor waterstof in mobiliteit of het energiesysteem in Amersfoort, zoals bijvoorbeeld Fountain Fuel dat een waterstoftankstation bouwt op bedrijventerrein de Wieken.
Er zijn in samenspraak drie hotspots geïdentificeerd waar de mogelijkheden in kaart worden gebracht: bedrijventerreinen de Wieken, Isselt en het Defensieterrein. Met de partijen ter plaatse wordt nagegaan welke knelpunten zij ervaren in het energiesysteem en hoe dit past bij hun en andere ambities op het gebied van waterstof. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een business concept waarbij Blueconomy de inhoudelijke begeleiding doet.
Het projectteam van Blueconomy bestaat uit Edgar Koning, Sjuul van den Bijgaart en Teun Morselt.