Project omschrijving

Op verzoek van Rijkswaterstaat Directie Kust en Zee heeft Blueconomy de schadekosten berekend die RWS oploopt door dat de zandwinning op de Noordzee, die verder uit de kust moet gebeuren als gevolg van het voornemen van TenneT om een kabeltrace te verleggen. Met behulp van het eerder door Blueconomy ontwikkelde Kostprijsmodel kon de situatie rondom de traceverlegging goed gemodelleerd worden en is de basisinformatie voor de onderhandelingen tussen beide partijen op objectieve wijze in beeld gebracht.

Opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat, Directie Kust en Zee