Project omschrijving

Blueconomy heeft in diverse opdrachten gewerkt aan de versterking van de Brainport Eindhoven. Als uitwerking van het MIRT-onderzoek naar de Brainport, is in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau het concept van de Brainport City neergezet en uitgewerkt. Later is in samenwerking met Berenschot gewerkt aan een Adaptief Programma voor de Brainport, waarin de vele projecten op de ruimtelijk-economische schaal van Eindhoven in een programma zijn ondergebracht met een duidelijke governancestructuur.

 

Opdrachtgever      : Gemeente Eindhoven

Samenwerkingspartner(s): BVR, Berenschot