Project omschrijving

Op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht is Blueconomy nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor een centrale zuivering van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de tuinbouw, op de bestaande awzi Nieuw Waterweg. Dit als alternatief voor zuivering op elk bedrijf individueel of een aantal bedrijven gezamenlijk. Onderzocht is wat de state-of-the art technieken zijn en kosten, welke juridische mogelijkheden en beperkingen er zijn, en hoe de business case van een centrale zuivering eruit ziet.

Opdrachtgever(s): Hoogheemraadschap van Delfland

Looptijd                    : 2015, 2016