Project omschrijving

In opdracht van de topsectoren Logistiek en Energie en in samenwerking met Connekt, heeft Blueconomy een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van de combinatie van elektrische binnenvaart en energieopslag. Binnenvaartvervoer is tegenwoordig mogelijk met elektrische aandrijflijnen waarbij de energie is opgeslagen in accupakketten in containers. Deze containers worden na gebruikt gelost aan de wal, en nieuwe geladen containers weer aan boord gehesen. De accupakketten aan wal kunnen een rol spelen in het kader van load management. Dat wil zeggen dat er bij tekorten gebruik gemaakt kan worden van deze energieopslagfaciliteit en bij overschotten (door zon en wind) eveneens. De verkenning vormde input voor het klimaatakkoord van het Kabinet.

De publicatie is op te vragen via publicaties@blueconomy.nl