Project omschrijving

Het betrof de haalbaarheidsanalyse van een plan om een oude binnenstedelijke waterzuivering om te bouwen tot een moderne en compacte zuivering op basis van membraantechnologie. Daardoor komen veel hectares vrij in een gebied grenzend aan de binnenstad. Dit gebied kan in ontwikkeling worden genomen door hier een klimaatvriendelijke wijk te bouwen waar water geïntegreerd wordt met wonen. Van de wijk gaat tevens een educatieve functie uit. Blueconomy heeft tezamen met een planeconomische bureau de business case doorgerekend waarbij het totale plaatje financieel rond gemaakt moest worden door de investering en exploitatiekosten van de waterzuivering in een verschilanalyse af te zetten tegen opbrengsten uit de grondexploitatie en publieke bijdragen. Blueconomy heeft tevens geadviseerd omtrent de strategische aanpak omtrent de wijze van het betrekken van diverse publieke en private partijen in het spel.

Opdrachtgever(s): Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Samenwerkingspartner(s): Royal Haskoning, Fakton