Project omschrijving

Blueconomy ontwikkelt met partners een systematiek om innovaties in de kustlijnzorg te vergelijken en te beoordelen. Het doel van Rijkswaterstaat is om suppletiewerken langs de kust te verduurzamen en hiervoor een geheel andere manier van vergelijken en beoordelen te hanteren. Op basis van een meting van de milieuprestatie en de kosteneffectiviteit van de milieuprestaties worden innovaties van marktpartijen met elkaar vergeleken met als doel om niet te selecteren maar een verbeterproces op te starten.