Project omschrijving

Blueconomy heeft in opdracht van een projectontwikkelaar in beeld gebracht wat de economische effecten zijn van een grootschalige waterrijke ontwikkeling rondom de stad Sluis te Zeeuws-Vlaanderen. Het idee is om een gecombineerd golfbaan en woningbouwproject te realiseren als kostendrager voor het verbeteren van de natte natuur en het herstellen van de (oude) vaarweg van Sluis naar de zee. Hierdoor krijgt de gehele regio een impuls op het gebied van wonen (meer bewoners) en toerisme. Blueconomy heeft ten behoeve van de publieke besluitvorming feiten omtrent de regionale economische effecten in beeld gebracht.

Opdrachtgever(s): Projectontwikkelaar