Project omschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat is in beeld gebracht wat de economische spin-off naar de regio is als de zwakke schakel in Zeeuws-Vlaanderen wordt aangepakt in combinatie met de bouw van een hotel en recreatiewoning en de creatie van nieuwe natte (zilte) natuur. Onder meer is uitgerekend welke extra investeringen verwacht worden en wat het effect hiervan is op de regio, in de vorm van tijdelijke en structurele werkgelegenheid. Daarnaast is ingeschat tot welke extra toeristenstromen en bestedingen het plan leidt.

foto: provincie Zeeland

Opdrachtgever(s): Projectbureau Waterdunen / Rijkswaterstaat