Project omschrijving

In samenwerking met Panteia is een studie gemaakt van de economische waarde van het Deltatechnologiecluster in Nederland. Op basis van openbare statistieken, een uitgebreide enquête onder de doelgroep en met behulp van rondetafels is de benodigde informatie verzameld. Dit is de eerste studie die betrouwbare gegevens over de omvang van het cluster heeft verzameld, alsmede de nationale en internationale marktvooruitzichten. In de studie wordt ook een strategie ontvouwd voor versterking van de internationale concurrentiekracht.

Opdrachtgever(s): Stuurgroep Watertechnologie

Samenwerkingspartner(s) : Panteia