Project omschrijving

Blueconomy onderzoekt op verzoek van Rijkswaterstaat de financieringsopties voor een vijftal perspectieven op de toekomstige (her) bestemming van de Noordersluis, in het sluizencomplex IJmuiden. De Noordersluis kan in principe uit operatie als schutsluis, als in 2022 de nieuwe zeesluis gereed komt. De omgeving is uitgedaagd om te komen met plannen en ideeën voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Er zijn o.a. ideeën aangeleverd om energie te winnen, om festivals te organiseren, om plastic uit het water te halen en om de haven verder te ontwikkelen. Blueconomy onderzoekt in cocreatie met de indieners van ideeën, de belangrijkste kostendrivers en zet deze op waarde, en kijkt naar de mogelijke baathebbers en het verdienpotentieel van de ideeën.

20191220 Eindrapportage Noordersluis Blueconomy