Project omschrijving

Op verzoek van Rijkswaterstaat Waterdienst heeft Blueconomy een portfolio analyse en marktanalyse opgesteld voor de inkoop van maatregelen die het rijk gaat uitvoeren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Het totale investeringspakket bedroeg 500 mln. euro.

Opdrachtgever(s): RWS Waterdienst