Project omschrijving

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft Blueconomy input voor de innovatieagenda voor duurzame luchtvaart. Dit jaar zal de luchtvaartnota 2020-2050 worden opgesteld en innovatie is een van de thema’s die hierin aan bod komen. Daarvoor is een goede onderbouwing nodig. Blueconomy verzamelt de state-of-the-art kennis op dit gebied en verwerkt dit samen met diverse stakeholders tot een overzicht en redeneerlijn op het gebied van innovatie.