Project omschrijving

Blueconomy heeft op verzoek van Invest-NL Business Development een aantal projecten ontwikkelt waar Invest-NL een positie zou kunnen innemen om de transitie op het gebied van duurzame mobiliteit te versnellen. De projecten die door Blueconomy zijn voorgedragen liggen op het terrein van 1) ontwikkeling garantieproduct zero-emissie busvervoer; 2) impuls smart mobility hubs (personenvervoer en bestel); 3) ontwikkeling en exploitatie van een basisnetwerk voor heavy duty laadinfrastructuur en 4) business case waterstoftruck/ hytrucks.