Project omschrijving

Blueconomy werkt samen met TNO en de gemeente Rotterdam aan de ontwikkeling van een Investeringsversneller voor aardgasvrije wijken. De Investeringsversneller ontwikkelt een methode en past deze toe op de wijk Overschie, om verschillende investeringen in het gebied aan elkaar te koppelen. Het gaat om voorgenomen of benodigde investeringen vanuit verschillende domeinen, zoals de energietransitie, de verbetering van de openbare ruimte, watervoorziening en riolering. Het doel is om besluitvorming over investeringen af te stemmen en te versnellen en deze als methode ook in andere gebieden te kunnen gaan toepassen.

Dit project is gesubsidieerd door de TKI Urban Energy en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat