Project omschrijving

Blueconomy heeft een verkenning uitgevoerd naar revolverende fondsen in Nederland en het buitenland. In de verkenning is een overzicht gegeven van best practices in Nederland bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en in het buitenland op het gebied van eco-innovaties en green tech. De nadruk lag daarbij op de Scandinavische landen. In het document is tevens een systematiek ontwikkeld voor de wijze waarop durfkapitaal gevonden kan worden, afhankelijk van het risico- en rendementsprofiel van projecten.

Opdrachtgever      : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat