Project omschrijving

Blueconomy heeft de functie van secretaris vervult in de werkgroep die zich over de kostenschattingen van het Deltaprogramma boog. De taak van Blueconomy was om samen met medewerkers van Rijkswaterstaat de aanbevelingen van de Commissie Veerman verder uit te werken en te schatten wat hiervan de kosten waren. Blueconomy heeft zich met name ontfermt over de taak om de kostenschattingen methodologisch goed op te zetten (o.a. ramingssystematieken) en deze te bespreken met diverse stakeholders zoals de Ministeries van Financiën, VROM en LNV. Het resultaat was dat op basis van deze geaccepteerde kostenschattingen een ministeriële stuurgroep besloten heeft tot het instellen van een FES-reservering na 2020.

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Foto: deltacommissaris.nl