Project omschrijving

In de rol van onafhankelijk financieel adviseur heeft Blueconomy de basis gelegd voor financiele afspraken tussen tuinders en het Hoogheemraadschap in het gebied Waalblok in het Westland. Het betrof een afspraak over een ondergrondse waterberging (onder een kas) voor de opvang van piekwaterafvoer.

Opdrachtgever(s): Tuinders Waalblok, gemeente Westland, Hoogheemraadschap van Delfland