Project omschrijving

Opsteller van het strategisch advies “Kansen voor de Marktbenadering” in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ingegaan is op de mogelijkheden om de ontwikkelkracht van marktpartijen bij de uitvoering van het HWBP beter te benutten, in opdracht van de directeur van de Projectdirectie HWBP (RWS) (investeringspakket: € 2,7 mld.).

Opdrachtgever(s): HWBP