Project omschrijving

Blueconomy heeft tezamen met Royal Haskoning voor de provincie Zuid-Holland geadviseerd omtrent het proces van de Zandmotor. Blueconomy heeft zich met name ontfermt over het onderdeel marktbenadering met betrekking tot de suppleties en de mogelijkheden voor (co)financiering.

Opdrachtgever(s): Provincie Zuid-Holland

Bron foto                 : RWS beeldbank