Project omschrijving

Blueconomy heeft in samenwerking met Ecofys een studie uitgevoerd naar de marktkansen voor Energie uit Water. Voor een negental technologieclusters is bekeken hoe de exportkansen liggen en welke bijdrage een technologiecluster kan leveren aan de Nederlandse duurzame energieopgave. Op basis van deze twee dimensies is de kansrijkheid van technologieclusters beoordeeld. Bij dit proces waren zowel marktpartijen als overheid vertegenwoordigd.

Opdrachtgever      : Ministerie van Economische Zaken

Samenwerkingspartner(s): Ecofys