Project omschrijving

In deze verkenning onderzoekt Blueconomy de mogelijkheden tot financiering van innovaties die zich in de “Valley of Death” bevinden. In de verkenning introduceert Blueconomy de begrippen Innovation Readiness Levels (IRL’s). Aan de hand van een viertal casestudie is nagegaan welke knelpunten in de financierbaarheid aanwezig zijn en hoe deze zijn opgelost. Wilt u graag het rapport ontvangen? Stuur dan een mail aan info@blueconomy.nl

 

Opdrachtgever      : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unit Strategie