Project omschrijving

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Blueconomy een methode ontwikkeld om waterveiligheidsprojecten ex-post te evalueren op hun doelmatigheid. De methode hield rekening met het kiezen van een goed startpunt waar tegen de eindresultaten worden afgezet en de beschikbaarheid van informatie, welke benodigd is om tot uitspraken te kunnen komen.

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu