Project omschrijving

Blueconomy heeft samen met RVO uitgewerkt wat er nodig is om een revolverend fonds voor duurzame mobiliteit op te zetten, dat een functie heeft naast bestaande subsidieregelingen, financieringsregelingen en de initiatieven bij InvestNL. In het document wordt ingegaan op de governance van het fonds, de funding en de werking naar business cases en projecten toe.

Opdrachtgever      : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Samenwerkingspartner(s) : RVO