Project omschrijving

In 2014 heeft Blueconomy op verzoek van het Ministerie een procesarchitectuur opgesteld voor de samenwerking met ruim 100 stakeholders rondom duurzame brandstoffen in het wegverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart. Het samenwerkingsproces heeft geleid tot een gemeenschappelijke duurzame brandstoffenvisie, welke uiteindelijk door de betrokken partijen is ondertekend, van een Kabinetsstandpunt is voorzien en naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Opdrachtgever:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Looptijd:

2014-heden