Project omschrijving

Blueconomy heeft een review uitgevoerd op de projectbeheersing bij Ruimte voor de Rivier. De programmadirectie Ruimte voor de Rivier wilde graag een onafhankelijk oordeel over de wijze van rapporteren over het project aan de Tweede Kamer op de punten raming, planning en projectbeheersing en control algemeen.

Opdrachtgever(s): Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Bron foto                 : RWS beeldbank