Project omschrijving

Blueconomy heeft meegewerkt aan het ontwikkelen en opzetten van de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) met lage of geen CO2-uitstoot. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstelling en niet-gouvernementele organisaties. De regeling richt zich vooral op de pilot en demonstratieffase van nieuwe, schone technologieën op het gebied van verkeer en vervoer. De regeling sluit aan op de duurzame brandstofvisie, met thema’s als: elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof en biobrandstoffen. Voor 2018 is een budget van bijna 17 mln. euro beschikbaar. Jaarlijks worden het budget en de technologie- en innovatieopgaven opnieuw vastgesteld.

 

Opdrachtgever      : Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Samenwerkingspartner(s): RVO en RWS