Project omschrijving

Blueconomy heeft voor het Ministerie een stimuleringsregeling ontworpen, die gestoeld is op de SDE+ regeling voor hernieuwbare energie. Elektrische bestelauto’s kampen momenteel nog met een te hoge TCO (total cost of ownership) en met onzekerheden in de markt over het gebruik ervan in de praktijk. Voor beide knelpunten is een volumesprong benodigd naar daadwerkelijk grotere aantallen elektrische bestelauto’s op de weg. Blueconomy heet met de partners hiervoor een regeling ontworpen die fleetowners en leasemaatschappijen stimuleert grootschalig hierop in te zetten. De regeling begint in 2018, wordt jaarlijkse geëvalueerd en loopt bij succes door tot en met het einde van de Kabinetsperiode.

Opdrachtgever      : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Klimaat, Lucht en Geluid (KLG)

Samenwerkingspartner(s): Connekt, RVO